Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND
Logo Van De Nederlandse Wing Chun Federatie De Nederlandse Wing Chun Federatie is een continuatie van de inzet van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun in 1973 in Nederland invoerde.

De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft ten doel het doen praktiseren van het Wing Chun in zijn meest authentieke en gehele vorm zoals overgedragen door Sigung J. Wong Kiu en zijn opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het bestuderen van het Wing Chun zoals het oorspronkelijk bedoeld is, als een zeer bruikbare en effectieve gevechtskunst. Dit door de ontstaanslegende, de vijf principes en de vormen te onderzoeken, uit te leggen en te praktiseren in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of wedstrijdsport komt op de tweede plaats.

De Nederlandse Wing Chun Federatie beoogt haar leden de theoretische en praktische kant van het Wing Chun Kung Fu, eveneens de bij deze stijl toebehorende levenshouding en de sociale en mentale instelling, aan te leren en de harmonie en eensgezindheid onder alle Wing Chun leden te vergroten.

LERAREN ZIJN RIJKSGEDIPLOMEERD
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijks gediplomeerd zijn en geniet daarmee een Rijkserkenning.
Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu aangewezen als zijn wettelijke opvolger en is de enige
die van Sigung Wong Kiu een leraren diploma heeft gekregen en nog in diens onderwijst.

ERKENNING
Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het pertinent niet een slechte school of organisatie te zijn.
Maar als een school deze erkenning aanvraagt en niet toegewezen krijgt en er vervolgens
op af geeft zegt dat wel veel over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te hebben ontvangen.
Er is hier welbeschouwd hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een bevoegd sportleraar.
Voor het Wing Chun Kung Fu doet u natuurlijk niet anders.
Voor Wing Chun gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.